vrijdag 14 april 2023

Onvermogen, onwil en opzet

In het gesprek met de minister-president vandaag werd gevraagd of de ministerraad had gesproken over stikstof maatregelen. Nee, dat was niet geval. Of er dan was gesproken over de verwachte hogere asielinstroom? Nee, dat was niet het geval. Een wat korzelige premier gaf aan dat de voltallige ministerraad onmogelijk alle problemen in zo'n ministerraad kan bespreken. De interviewer schetste vervolgens het probleem dat de opvang in Ter Apel vandaag of morgen vol is en er weer mensonterende problemen dreigen te ontstaan. Volgens de premier ligt de oorzaak bij de verhoogde instroom. Omringende landen hebben daar ook last van. De oplossing moet Europees worden gevonden. Het echte probleem is dat er teveel asielzoekers komen. Te weinig opvangmogelijkheden, problemen met het onderwijs aan jonge asielzoekers, mompel, mompel. Kortom dit kabinet, deze premier kan problemen niet oplossen, wil problemen niet oplossen en laat problemen willens en wetens escaleren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten