zaterdag 15 april 2023

Zijn de Duitsers nou zo slim of zijn wij zo dom?

Vandaag worden de laatste drie kerncentrales in Duitsland gesloten en daarmee is "der Atomausstieg" een feit. Ik ben daar wel blij mee, want de centrale in Lingen ligt nogal dichtbij onze woonplaats. Ik vind die kernenergie niet zo'n goed idee. Het risico op rampen en de langdurige opslag van kernafval zijn voor mij overwegingen om daar toekomstige generaties niet mee te willen opzadelen. Veel landgenoten lachen mij uit en vinden mijn zorgen onterecht. "Het valt reuze mee met de hoeveelheid kernafval die zo'n centrale produceert en er zullen heus wel goede oplossingen voor de opslag hiervan worden gevonden hoor!" Feit is dat er voor die opslag van hoogradioactief afval nog steeds geen goede oplossingen gevonden zijn. Voorlopig slaan wij het nog op in een speciale bunker in Zeeland voor een periode van 100 jaar, terwijl dat spul nog duizenden jaren gevaarlijk blijft. Plannen om het onder de ijskap bij de zuidpool te stoppen of het de ruimte in te schieten zijn gelukkig niet doorgegaan. Voorlopig wordt er hard gelobbied voor twee nieuwe centrales bij Borsele. En vindt men die Duitsers veel te voorzichtig. Toch is "voorzichtigheid de hoeder van de porseleinkast" en beantwoord ik de vraag in de titel van deze blog vooralsnog met "JA".

vrijdag 14 april 2023

Onvermogen, onwil en opzet

In het gesprek met de minister-president vandaag werd gevraagd of de ministerraad had gesproken over stikstof maatregelen. Nee, dat was niet geval. Of er dan was gesproken over de verwachte hogere asielinstroom? Nee, dat was niet het geval. Een wat korzelige premier gaf aan dat de voltallige ministerraad onmogelijk alle problemen in zo'n ministerraad kan bespreken. De interviewer schetste vervolgens het probleem dat de opvang in Ter Apel vandaag of morgen vol is en er weer mensonterende problemen dreigen te ontstaan. Volgens de premier ligt de oorzaak bij de verhoogde instroom. Omringende landen hebben daar ook last van. De oplossing moet Europees worden gevonden. Het echte probleem is dat er teveel asielzoekers komen. Te weinig opvangmogelijkheden, problemen met het onderwijs aan jonge asielzoekers, mompel, mompel. Kortom dit kabinet, deze premier kan problemen niet oplossen, wil problemen niet oplossen en laat problemen willens en wetens escaleren.